The Spring Of Life - Kaity Nguyễn

Theo Kaity, ở thời điểm hiện tại có những giới hạn nào cho nghệ sĩ trẻ không? “Theo tôi, không có giới hạn nào cả, thay vào đó là rất nhiều cơ hội. Quan trọng là chúng ta có nắm bắt được và có gan để chấp nhận thử thách hay không. Tôi nghĩ tuổi trẻ hãy nên mạo hiểm, phải cố gắng vượt qua giới hạn để có thể làm được nhiều điều lớn lao hơn, có thể bước qua được những rào cản do chính mình dựng nên. Ai biết được, may mắn sẽ đến với mình thì sao?” – Trích từ bài phỏng vấn Kaity Nguyễn trong số báo tháng 1-2/2021.