Mỹ phẩm cao cấp – Tấm danh thiếp mùa thu

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 25/06/2015 01:29:52

Dù nàng là ai thì cũng đều đẹp cả!

Diện mạo phải chăng chính là để thế giới hiểu thêm một phần con người nàng: dịu dàng như cô nàng yêu sắc màu nhã nhặn; vintage cổ điển như cuốn sổ da nàng ghi chép mỗi ngày ; ngọt ngào như công chúa cổ tích; gợi cảm như son môi đỏ hay tomboy với giày mọi và tóc ngắn cá tính…

Mỹ phẩm cao cấp – Tấm danh thiếp mùa thu

\ 1. Son môi LANEIGE
2. Son môi THEFACESHOP 649.000 VNĐ
3. Son môi SHU UEMURA 690.000 VNĐ
4. Son môi MAC
5. Phấn nước L'ORÉAL PARIS 289.000 VNĐ
6. Nước hoa Synactif CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 8.600.000 VNĐ
7. Phấn mắt VDL 309.000 VNĐ
8. Phấn mắt SHISEIDO 850.000 VNĐ
9. Phấn tạo sáng CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 1.990.000 VNĐ1. Son môi
LANEIGE <br>2. Son
môi THEFACESHOP
649.000 VNĐ <br>3. Son
môi SHU UEMURA
690.000 VNĐ <br>4. Son
môi MAC <br>5. Phấn
nước L'ORÉAL PARIS
289.000 VNĐ <br>6. Nước
hoa Synactif CLÉ
DE PEAU BEAUTÉ
8.600.000 VNĐ
<br>7. Phấn mắt VDL
309.000 VNĐ
<br>8. Phấn mắt SHISEIDO
850.000 VNĐ
<br>9. Phấn tạo sáng CLÉ
DE PEAU BEAUTÉ
1.990.000 VNĐ
1. Nước hoa nam NARCISO RODRIGUEZ
2. Phấn mắt LANCÔME 650.000 VNĐ
3. Phấn tạo sáng THEFACESHOP 799.000 VNĐ
4.Gel kẻ mắt BOBBI BROWN
5. Son môi L'Absolu Rogue LANCÔME 700.000 VNĐ
6. Son môi CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 1.550.000 VNĐ
7. Phấn mắt BOBBI BROWN
8. Bút kẻ mắt L'ORÉAL PARIS 245.000 VNĐ1. Nước hoa nam
NARCISO RODRIGUEZ
<br>2. Phấn mắt LANCÔME
650.000 VNĐ
<br>3. Phấn tạo sáng
THEFACESHOP 799.000
VNĐ <br>4.Gel kẻ mắt
BOBBI BROWN <br>5. Son
môi L'Absolu Rogue
LANCÔME 700.000
VNĐ<br> 6. Son môi CLÉ
DE PEAU BEAUTÉ
1.550.000 VNĐ <br>7. Phấn
mắt BOBBI BROWN
<br>8. Bút kẻ mắt L'ORÉAL
PARIS 245.000 VNĐ
1. Phấn hồng nhũ VDL 499.999 VNĐ
2. Phấn hồng ZA
3. Phấn hồng L'OREAL PARIS 246.000 VNĐ
4. Phấn mắt BOBBI BROWN
5. Son môi L'ORÉAL PARIS 268.000 VNĐ
6. Phấn nền L'ORÉAL PARIS 320.000 VNĐ
7. Nước hoa NARCISO RODRIGUEZ
8. Gel tắm THEFACESHOP 529.000 VNĐ
9. Phấn hồng CLINIQUE1. Phấn hồng nhũ VDL
499.999 VNĐ
<br>2. Phấn hồng ZA
<br>3. Phấn hồng L'OREAL
PARIS 246.000 VNĐ
<br>4. Phấn mắt BOBBI
BROWN <br>5. Son môi
L'ORÉAL PARIS
268.000 VNĐ <br>6. Phấn
nền L'ORÉAL PARIS
320.000 VNĐ
<br>7. Nước hoa NARCISO
RODRIGUEZ <br>8. Gel tắm
THEFACESHOP 529.000
VNĐ <br>9. Phấn hồng
CLINIQUE
1. Phấn nền MAC
2. Sơn móng MAC
3. Kem nền Cushion Screen Cell THEFACESHOP 1.039.000 VNĐ
4. Mascara LANEIGE
5. Màu mắt CLINIQUE
6. Phấn mắt LANEIGE
7. Phấn mắt BOBBI BROWN
8. Phấn phủ kèm cọ LANEIGE
9. Phấn nền Lightbulb SHU UEMURA 1.250.000 VNĐ1. Phấn nền MAC <br>2. Sơn móng MAC
<br>3. Kem nền Cushion Screen Cell
THEFACESHOP 1.039.000 VNĐ
<br>4. Mascara LANEIGE <br>5. Màu mắt
CLINIQUE <br>6. Phấn mắt LANEIGE
<br>7. Phấn mắt BOBBI BROWN <br>8. Phấn
phủ kèm cọ LANEIGE <br>9. Phấn nền
Lightbulb SHU UEMURA
1.250.000 VNĐ
1. Mascara ZA 245.000 VNĐ
2. Nước hoa ELIE SAAB
3. Son môi L'OREAL PARIS 268.000 VNĐ
4. Son môi CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 1.550.000 VNĐ
5. Son môi LANEIGE
6. Son môi Lip Lover LANCÔME 670.000 VNĐ
7. Phấn mắt 4 màu CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 1.719.000 VNĐ
8. Phấn nền Lightbulb SHU UEMURA 1.250.000 VNĐ
9. Phấn mắt LANCÔME 650.000 VNĐ1. Mascara ZA 245.000 VNĐ <br>2. Nước
hoa ELIE SAAB <br>3. Son môi L'OREAL
PARIS 268.000 VNĐ <br>4. Son môi CLÉ DE
PEAU BEAUTÉ 1.550.000 VNĐ
<br>5. Son môi LANEIGE <br>6. Son môi Lip
Lover LANCÔME 670.000 VNĐ <br>7. Phấn
mắt 4 màu CLÉ DE PEAU BEAUTÉ
1.719.000 VNĐ <br>8. Phấn nền Lightbulb
SHU UEMURA 1.250.000 VNĐ <br>9. Phấn
mắt LANCÔME 650.000 VNĐ

Xem thêm 

Xu hướng trang điểm từ sàn diễn thời trang Thu Đông 2014

Thu trên tóc: Xu hướng tóc Thu Đông 2014

Mỹ phẩm cao cấp từ 6 thương hiệu làm đẹp danh giá

Nhóm thực hiện

Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng Yoko – Ảnh: Monkey Minh

Thực hiện: Khánh Ngọc – Bài: Thủy Tiên

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.

Xu hướng & Cảm hứng