ELLE Style Calendar (16/12 – 22/12)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 16:53:40

Mỗi ngày một phong cách với ELLE Style Calendar: sáng tạo với trang phục mỗi ngày cùng những gợi ý từ ELLE!

Nhóm thực hiện

Hứa Khánh Linh thực hiện


Style Guide