ELLE Style Calendar (24/03 – 30/03)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 16:49:48

Cùng ELLE thử nghiệm những cách kết hợp trang phục thú vị với phụ kiện ECCO và điện thoại Nokia Lumia nổi bật.

Nhóm thực hiện

Phương Anh & Khánh Linh thực hiện

 


Style Guide