Họa tiết Mosaic

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/09/2013 18:06:29

Những họa tiết Mosaic được lấy cảm hứng từ nhà thờ Đức Bà, những đường men rạn hay các khối hình học.


Style Guide