Muôn sắc Denim

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 11/04/2019 09:32:27

Chất liệu denim khi được xử lý khác nhau sẽ đem lại sự đa dạng đáng ngạc nhiên. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những trang phục jeans được ELLE giới thiệu dưới đây.

 


Style Guide