BST Alexander Wang Thu Đông 2013: ấm áp hiện đại

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 18/09/2013 18:59:13

Như đánh dấu cho khởi đầu của ông khi thay thế Nicolas Ghesquiere đảm nhiệm ghế giám đốc sáng tạo của Balenciaga, NTK trẻ tuổi tài năng Alexander Wang giới thiệu BST Thu-Đông 2013 của mình một cách đầy ấn tượng.

\
Nhóm thực hiện

Ảnh: ImaxTree


Bộ sưu tập thời trang