Adèle Exarchopoulos

Sao & ​Showbiz
Adèle Exarchopoulos - Viên kim cương thô ráp
[Tạp chí ELLE số tháng 11/2017] Tham gia học diễn xuất chỉ để chữa tính nhút nhát,...
ELLE Team