gameshow

ELLE Interview
Liên Bỉnh Phát: "Hãy cứ là chính mình!"
Gặp lại Liên Bỉnh Phát, vẫn là chàng diễn viên khiêm tốn và chân thật. Khác biệt duy nhất ở anh...
Đoàn Trúc