hermesistible

Thế giới thời trang
"Hermèsistible", sức lôi kéo không thể cưỡng từ Hermès
Hermèsistible, điều gì đang ẩn đằng sau tính từ này? Đây là một tính từ mới để diễn tả sức lôi...
Dominic Nguyen