lam dep xanh

Xu hướng & Cảm hứng
Làm đẹp xanh - Trở về với nguyên bản
Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, làm đẹp cũng là một lựa chọn. Làm sao để đẹp không chỉ cho...
ELLE Team
Xu hướng & Cảm hứng
Thử thách 2 tuần làm đẹp theo phương pháp “xanh” hóa
Không chỉ đơn giản là loại bỏ hóa chất và lựa chọn sản phẩm hữu cơ, làm đẹp xanh còn là ý thức...
Sophie Thanh Huyen