phim get out

Thế giới văn hóa
Phim "Get Out" từ bị khinh thường đến doanh thu phi thường
Có cả một danh sách dài những lý do vì sao một bộ phim kinh phí thấp như Get Out...
Kiều Hạnh