Ton That An

Thế giới văn hóa
Nhạc sĩ Tôn Thất An - Người sưu tầm âm thanh cuộc sống
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 8/2018] Sinh ra tại Pháp nhưng lại có chất giọng nhẹ nhàng...
ELLE Team