Trực tiếp show diễn Tommy Hilfiger Thu Đông 2015

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 18/02/2015 00:17:09

Những hình ảnh trực tiếp từ show diễn Thu Đông 2015 của Tommy Hilfiger tại Tuần lễ Thời trang New York.


Thế giới thời trang