Trực tiếp show diễn Tommy Hilfiger Thu Đông 2015

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 03/09/2018 07:51:15

Những hình ảnh trực tiếp từ show diễn Thu Đông 2015 của Tommy Hilfiger tại Tuần lễ Thời trang New York.

 


Thế giới thời trang