Clutch cầm tay đính đá quý: Cất giữ điều bí mật

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 02/06/2017 10:50:04

Chiếc hộp nhỏ nhắn nhưng cứng cáp mang màu sắc của những viên đá quý là một ngăn nhỏ cất giữ những “bí mật phụ nữ”!

Nhóm thực hiện

Hình ảnh: Hải Đông – Stylist : Sarah Nguyễn – Bài: Liên Chi


Style Guide