Họa tiết cầu kỳ

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/09/2013 18:07:03

Đối lập với xu hướng đơn giản, những chi tiết lập thể hay sọc màu được thể hiện đa dạng trên trang phục lại mang đến vẻ mới lạ, cá tính.


Style Guide