Mini Bag – Tình nhân bé nhỏ

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/05/2014 01:21:55

Hầu như tất cả các thương hiệu nổi tiếng đang “hốt bạc” nhờ phiên bản mini của những chiếc túi kinh điển nhất! Một chiếc túi nhỏ xinh đủ cho một thỏi son, điện thoại và thẻ tín dụng – bạn đã sở hữu chưa?

Nhóm thực hiện

Bài: Liên Chi – Ảnh: Ngô Nhật Hoàng – Stylist: Sarah Nguyễn


Style Guide