ELLE August 2013: Chuyên mục Người nổi tiếng – Hồng Ánh

Bài viết của minh nhị
Xuất bản: 04/09/2013 09:48:53 | Chỉnh sửa: 04/09/2013 10:03:41
Nhóm thực hiện

Chỉ đạo nghệ thuật : Dzũng YoKo

Chụp ảnh: Wei Shen

Stylist: Kim Tuyến

Làm tóc: Daniel Wong

Người mẫu: Hồng Ánh – Mạnh Hùng


Khách Sạn & Resort