beYou.

Bài viết của Thuy Ho
Xuất bản: 23/09/2015 10:26:36 | Chỉnh sửa: 29/11/2016 10:49:00

Simple but always elegants là hướng phong cách mình luôn luôn thích.

Nhưng quan trọng hơn là beYou., mặc đồ hợp với body, thể hiện đc nét đẹp của bản thân nhất.


#ELLEVietnam