Như một bản tuyên ngôn về phong cách & thời trang, Zadig & Voltaire được Thierry Gillier xây dựng dựa trên tinh thần tự...