[Tạp chí ELLE - số tháng 10/2016] Không lâu sau khi kỹ thuật chụp ảnh màu phát triển, các nhà NTK thời trang cũng bắt đầu...