Melinda Gates

Thế giới văn hóa
Melinda Gates và đường đến châu Phi
Trong nhiều năm qua, Melinda Gates luôn làm việc chăm chỉ để góp phần nâng cao đời sống của phụ...
Hải Âu