thoi trang mau den

Thế giới thời trang
Màu đen và những câu nói hay
Đối nghịch với trắng, màu đen – màu tối nhất trong bảng màu của con người – đại diện cho thế...
SP