ELLE đã trở thành ấn phẩm hàng đầu về thời trang và lối sống với hơn 70 năm phát triển trên toàn cầu. Công đầu tiên phải...