cach mạng thoi trang

Thế giới thời trang
Từ câu hỏi "Ai may áo cho tôi" đến những góc khuất trong ngành công nghiệp thời trang
Tháng 4/2013, tòa nhà Rana Plaza ở Bangladesh, nơi có rất nhiều xí nghiệp gia công, sản xuất...
Liên Chi
Thế giới thời trang
Làm thế nào trở thành người mua sắm có trách nhiệm?
Chỉ một vài thay đổi trong cách mua sắm, bạn đã góp phần xây ngành công nghiệp thời trang bền vững.
ELLE Team