chu nghia hoan hao

Bí quyết sống
Người theo chủ nghĩa hoàn hảo: Cầu toàn và cứng nhắc, làm sao để khắc phục?
Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ phải hoàn hảo. Hạnh phúc là cách bạn nhìn được ánh sáng của...
ELLE Team
Bí quyết sống
10 dấu hiệu của người theo chủ nghĩa hoàn hảo
Bạn là một người cầu toàn? Bạn luôn cố gắng chạm đến sự hoàn hảo trong công việc? Bạn luôn thôi...
Doan Truc
Bí quyết sống
Chủ nghĩa hoàn hảo từ khía cạnh tâm lý học
Không bao giờ hài lòng với thực tại, với bản thân, với sự việc xung quanh, cả mọi thứ trên đời....
SP