nu hoa si

Thế giới văn hóa
Phụ nữ và hội họa - Cuộc đấu tranh không ngừng
Dù vẫn còn là số ít trong lĩnh vực hội họa, phụ nữ đã phải đi qua cả quãng đường kéo dài hàng...
ELLE Team