Bạn hoàn toàn có thể mong đợi kết quả tích cực từ phương pháp nâng cơ mặt không xâm lấn từ thiết bị EMFACE®.

Tải về: (730x740) | (398x224) | (490x497) | (730x740) | (730x740) | (730x740) | (730x740) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x