Xu hướng & Cảm hứng
Trò chuyện cùng Bali Yeo - Tiếng nói chung từ triết lý trang điểm
Bali Yeo là chuyên gia trang điểm chính của NARS tại Hàn Quốc và là đại sứ truyền tải thông điệp...
ELLE Team