Thế giới văn hóa
Fiona, chuyên gia trang điểm người Việt của Kong: Skull Island
Là một trong 10 người được đoàn phim tuyển chọn trong nhóm 35 chuyên gia người Việt trang điểm...
Hoàng Linh Lan