ELLE Voice
Catherine Karnow chụp chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần nữa quay lại...
Doan Truc