Xu hướng & Cảm hứng
Những bí mật khi dùng nước hoa của phụ nữ Pháp
Phụ nữ Pháp nói gì khi nói về bí quyết lưu giữ mùi hương suốt ngày dài?
Sophie Thanh Huyen
Xu hướng & Cảm hứng
Nước hoa Creed và phần còn lại của thế giới thơm
Gần 260 năm sáng tạo trên dưới 80 mùi hương, Creed vẫn giữ được vị trí vững chắc và trường tồn.
SP