ELLE Interview
Tạ Thùy Chi - Chim vành khuyên hay múa
Bạn bè biết Thùy Chi vẫn nhận xét có cô bên cạnh là sẽ chẳng biết buồn, Chi hay nói, hay cười và...
ELLE Team