Xu hướng & Cảm hứng
Trắc nghiệm mùi hương: Đâu là hương body mist dành cho bạn? 
Một mùi hương Body Mist như phác họa tính cách và sở thích của mình, bạn đã bao giờ nghĩ đến?...
Sophie Thanh Huyen