Thế giới văn hóa
50 phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng nhất 2017 theo Forbes Vietnam
Tạp chí Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017,...
ELLE Team