Bí quyết sống
Tôi là nghệ sĩ Art Doll
(Phái đẹp - ELLE) Công việc sáng tác trên những khối gỗ như một phần lẽ sống của tổi. Tôi say mê...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE