Tin thời trang
Gucci ra mắt bộ sưu tập thời trang Gucci Garden
Bộ sưu tập thời trang Gucci Garden ra mắt vào ngày 5/7, đặc biệt hơn, bộ sưu tập này sẽ được bán...
SP