Thế giới văn hóa
Chương trình từ thiện Vết Sẹo Cuộc Đời 7: "I Love You...More"
Tiếp nối sự thành công của 6 chương trình “Vết Sẹo Cuộc Đời” trước đó, buổi công bố dự án"Vết...
SP