Xu hướng & Cảm hứng
Vẻ đẹp vượt thời gian của Nicole Kidman tại sàn diễn Balenciaga Haute Couture Thu Đông 2022
“Tẩm ngẩm tầm ngầm” chiếc nhan sắc nói “không” với lão hóa da của Nicole Kidman dù đã ngoài 50...
Sophie Thanh Huyen