Sao & ​Showbiz
Ngọc Thanh Tâm được các NTK Hollywood chuẩn bị trang phục cho LHP Cannes 2017
Ngay sau khi có mặt tại Paris, Pháp ngày 15/05/2017 để chuẩn bị cùng đoàn làm phim “Đảo của dân...
SP