Thế giới văn hóa
Little Women 2020 - Làm gì để vượt qua cái bóng quá lớn của siêu phẩm 1994?
Một Little Women của 2020 từ Greta Gerwig sẽ có gì đặc biệt so với siêu phẩm về nữ quyền của thế...
ELLE Team