ELLE Interview
Tuyết Lan để nước mắt thành mồ hôi
(Phái đẹp - ELLE) Đang cựa mình ngoạn mục thoát khỏi cái vỏ trứng vỡ vạc của Việt Nam Next Top...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE