ELLE Decoration
Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump thuê người thiết kế lại Nhà Trắng
Nhà Thiết Kế Tham Kannalikham sẽ đem lại cho Tòa Nhà tại đường Pennsylvania một diện mạo mới.  
Thanh Phạm