Thế giới văn hóa
Yoona quyết cưa đổ Hyun Bin trong "CỘNG SỰ BẤT ĐẮC DĨ"
Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một Yoona hoàn toàn khác, với mặt mộc, tóc tai tạm bợ, và đặc biệt...
ELLE Team