Sao & ​Showbiz
Thiên thần Victoria's Secret trong Daddy’s Home
Daddy’s Home là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Alessandra Ambrósio tham gia và có phân vai, trước...
Kiều Hạnh