ELLE Voice
Phan Ý Ly - "I am nobody"
Phan Ý Ly luôn khiến người đối diện nhìn thấy sự khát khao của chị trong những dự án nghệ thuật...
Doan Truc