ELLE Interview
Thái Mỹ Phương (tamypu): Trung thành với sự cầu toàn
[Tạp chí ELLE - 3/2016] Là một trong những họa sĩ minh họa nổi tiếng nhất tại Việt Nam, Thái Mỹ...
Doan Truc