Điểm tin & Sự kiện
Sự kiện thường niên AmCham: "The Movers & Shakers Gala"
Từ năm 1998, hàng năm AmCham đều tổ chức Gala thường niên để đánh dấu quan hệ hợp tác thương mại...
ELLE Team