Bộ hình của ELLE
Bộ ảnh tình yêu: The taste of love
[Tạp chí ELLE - 2/2016] Cùng nâng ly vì tình yêu ngọt ngào và bạn cũng đừng quên ôm người ấy...
Doan Truc