Sao & ​Showbiz
Anna Wintour tham gia dự án Towel series
Không xuất hiện như một quý bà mạnh mẽ với cặp kính đen như mọi lần, Anna Wintour dưới góc máy...
SP